base2_jpg.jpg

Velkommen

Base2 et privatejet støttekontakt-projekt for børn og unge, hvis adfærd ofte ikke kan rummes i det etablerede system. Det kan være børn og unge med misbrugsproblemer, sociale vanskeligheder, svære familierelationer, selvdestruktiv adfærd eller psykisk sygdom. Med en Base2’s støttekontakt-ordning bliver disse børn og unge i stand til at tage ansvar for deres eget liv og udvikling. 

"Al adfærd har en mening". Det er vores filosofi. Derfor behandler vi de børn og unge, som vi har med at gøre, som unikke mennesker med særlige ressourcer. Uanset deres adfærd og handlinger. Alle de unge mennesker, som vi i Base2 gennem årene har hjulpet, har rejst sig og er kommet videre i deres liv. 

For de unge og deres familier er vi garanten for, at de bliver mødt dér, hvor de er, og at der findes en vej ud af problemerne. 
For kommunerne er vi en stabil samarbejdspartner, som selvstændigt løser opgaverne og kender den virkelighed, som sagsbehandlerne skal agere i til dagligt.