Mentorordning

foto4.jpg

Base2 ’s mentorordning for unge straffedømte på ungdomskontrakt / ungdomssanktion.

Her får den unge hjælp til at lære at takle sine problemer. Det kan handle om i højere grad at tage ansvar for sit eget liv og udvikling, at komme ud af et kriminalitetsskabende mønster og at lære at stå på egne ben.

Base2 ’s mentor er en person, som bidrager til, til at de unge får et bedre syn på sig selv og samfundet. En mentor hjælper de unge med tro på sig selv, med at tro på at de kan bruges til noget og at deres liv ikke er spildt pga. tidligere dumme handlinger.

Mentoren støtter den unge i livets svære valg. Den unge oplever en positiv rollemodel, som han/hun kan støtte sig til i sidste del af fængselsopholdet, og/eller mens den unge er under tilsyn af Kriminalforsorgen i frihed.

For alle, der er i fængsel eller under tilsyn, skal der udarbejdes en handlingsplan for fremtiden. Base2’s mentor er med til at realisere disse planer og sikre, at den unge holder sit fokus.