martin_sh.png

Vores profil

 

Mit navn er Martin Tykjær Larsen, og jeg er indehaver af Base2. Oprindeligt er jeg uddannet blikkenslager, men jeg har altid været fascineret af arbejdet med børn og unge. Også dem, som ikke er så lette at omgås. Som voksen har jeg derfor uddannet mig til pædagog, med specielt fokus på relationspædagogik. 

pt. er jeg igang med en uddandelse som familiekonsulent på kempler instituttet of Scandinavia. 

Jeg har arbejdet med udsatte børn og unge igennem de sidste 20 år, på institution, i sportsklubber, på et sejlprojekt med ”vilde” piger og i støttekontakt-projekter i samarbejde med Københavns kommune. 

Base2 har eksterne konsulenter tilknyttet til at løse opgaver for vores samarbejdspartener. 

Alle Base2`s konsulenter er uddannet pædagoger samt familiekonsulenter, hvilket sikre den bedste kvalitet og høje faglighed i arbejdet med den unge og familien.

 

Vi sætter det enkelte menneske i centrum.

Vi behandler alle ens, men på forskellig vis alt efter kulturel baggrund, alder, køn, temperament m.m. 

Base2’s værdigrundlag er bygget op omkring troværdighed, tryghed og respekt.


Troværdighed

 •  Vi er ærlige
 • Vi gør, hvad vi siger
 • Vi står ved vores handlinger
 • Vi er autentiske.

Tryghed

 • Vi er nærværende voksne
 • Vi er engagerede i vores medmennesker
 • Vi værner om andres integritet
 • Vi drager omsorg for andre
 • Vi respekterer kulturelle og religiøse forskelle.

Respekt

 

 • Vi anerkender forskelligheder
 • Vi accepterer andres integritet
 • Vi lytter
 • Vi anerkender andres meninger og holdninger.

 

Al adfærd har en mening. Det er den filosofi, vi arbejder ud fra. Altid. 

 

Vi anerkender alle mennesker, men ikke nødvendigvis deres handlinger. For mange ikke-professionelle er det svært at adskille den unges handlinger fra den unge som person. Man vurderer den unge ud fra hans eller hendes handlinger, og ikke ud fra det unikke menneske, der gemmer sig bag. Derfor kan det være svært at se ressourcerne i den unge. Vores styrke er, at vi altid formår at holde tingene adskilt, og derfor kan se og aktivere de ressourcer, den unge selv er i besiddelse af.

Vi arbejder ud fra relationspædagogikken. Helt forenklet handler det om, at vi mennesker udvikler os i relationen til andre mennesker. Det betyder, at den unge også udvikler sig igennem sin relation til os, som voksne, med de fælles oplevelser og erfaringer, vi får. 

Den pædagogiske indsats tager altid udgangspunkt i den enkeltes muligheder og ressourcer.
Vi møder den unge, dér hvor han eller hun er i livet lige nu. Det er en forudsætning for en tæt og meningsfuld relation, som igen er en forudsætning for udvikling. Det er vigtigt for os at skabe et tillidsforhold, som bygger på en anerkendende tilgang. 

Før vi kan hjælpe den unge afdækker vi de problemer, han eller hun har, for at forstå hvornår og hvorfor den unge handler og agerer, som han/hun gør. Herefter er det muligt at hjælpe med at ændre den unges adfærd i en positiv og mere hensigtsmæssig retning.