Til den unge og familien

 

Som ung skal man finde sig selv, løsrive sig og indstille sig på snart at skulle kunne klare sig selv. Det er svært nok. Hvis man så oven i købet har problemer med fx misbrug eller kriminalitet, eller hvis ens forældre har problemer, bliver det rigtig svært. Hos Base2 ved vi, at næsten uanset hvor sort det ser ud, eller hvor galt et spor, man er kommet ind på, kan det rettes op. Det er dét, vi er her for!

Som ung møder vi dig der, hvor du befinder dig i livet. Vi griber fat om problemerne der, hvor de er. Det kan være hos dig selv, i familien, i skolen eller i lokalmiljøet. Vi opbygger en tæt og fortrolig relation og du kan stole på os. Sammen finder vi ud af, hvad der skal til for at du kan få motivation og vilje til at komme videre. Det kan være med fx skole/uddannelse, arbejde, fritidsaktiviteter og at få det godt med dig selv og andre. 

Som forældre bliver I så vidt muligt inddraget aktivt. Det kan fx handle om hjælpe jer med at forstå jeres barns virkelighed bedre og give jer indsigt i, hvordan I kan støtte og hjælpe. Nogle forældre har også brug for hjælp til at tage mere ansvar i forældrerollen. Dét kan vi også hjælpe med.