Til sagsbehandleren og kommunen

 

Base2 er kommunens samarbejdspartner, når det handler om unge, der fx er havnet i kriminalitet og/eller misbrug. Vi tilbyder støttekontakt-ordninger enten på timebasis eller som pakker. Målet er, at den unge kommer videre i sit liv og får en uddannelse eller et arbejde.
Vi følger tingene til dørs, og kender kommunens virkelighed og behov, og lever op til kravene om handleplaner, dokumentation og afrapportering. Vi gør os meget umage med denne del, da den er en krumtap i samarbejdet med kommunerne. 

Vi vægter det tætte samarbejde med socialforvaltninger og parterne i og omkring den unges liv. Det kan være primærvoksne/omsorgspersoner, klub, opsøgende medarbejdere, fritidstilbud, skole, SSP og politi.

Martin Tykjær, Base2, fortæller:
”Jeg har gennem mit arbejde som souschef, afdelingsleder og pædagog på en større institution i københavnsområdet igennem de senere år set at gruppen af børn og unge, som er svære at rumme i det etablerede system, bliver stadigt større. Jeg har netop i mit arbejde med disse børn og unge, og deres familier erfaret, at en tidlig indsats skaber bedre mulighed for succes. Dette har også betydet en lettere og mere smidig tilgang til det offentlige system, og i mange tilfælde er der skabt bedre forudsætninger for et mere konstruktivt samarbejde mellem den unge, familien og socialrådgiveren.”

Base2 kan således være et alternativ til de dyrere og mere indgribende foranstaltninger som fx en anbringelse uden for hjemmet.